PR i social media

Nasz specjalista od PR może pomóc Państwa firmie na wielu polach m.in. w opracowaniu strategii budowania i umacniania wizerunku firmy, w PR wewnętrznym i zewnętrznym, komunikacji z otoczeniem biznesowym (B2B), społecznościami lokalnymi oraz opinion leaders, w kampaniach CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu), w zarządzaniu komunikacją kryzysową, przygotowywaniu lub doradztwie w zakresie personal branding, w Content Management (zarządzaniu treścią – strony www, Social Media, komunikacja wewnętrzna).